PKO Bank Polski jest największym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja:
* bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,
* nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarz±dzana,
* wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbaj±ca o rozwój jego ¶wiadomo¶ci kulturowej.
Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniaj±cych się uwarunkowań rynku oraz rosn±cych wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod względem osi±gnięć na polu działalno¶ci biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycję tę umacnia największa sieć sprzedaży. Jednocze¶nie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mog± korzystać z usług bankowo¶ci elektronicznej, oferowanych pod mark± iPKO.

Jest liderem wśród banków świadczących usługi klientom detalicznym:
* prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
* zajmuje również pierwszą pozycję pod względem liczby wydawanych kart bankowych.

Oprócz tego Bank jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

AGENCJA PKO Bank Polski S.A.
"MODMAR"


AGENCJA PKO Banku Polskiego "MODMAR", świadczy usługi oraz zajmuje się sprzedażą:
* rozmaitych produktów finansowych (fundusze emerytalne itp.),
* produktów leasingowych,
* jednostek funduszy inwestycyjnych
* elektronicznych usług płatniczych.
Tym samym AGENCJA PKO Bank Polski wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych.

- Agencja MODMAR MARCIN MODERSKI oferuje. Kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości: mieszkania (mieszkań), domu (domów), działki (działek).

Wpłaty i wypłaty realizowane on-line (odrazu na koncie).
zakładnie kont
udzielanie kredytów komsumpcyjnych.


Agencja PKO BP SA 3714

os. Dolne Miasto 15
tel./fax + 48 67 250 16 48
Godz. otwarcia: 8.00 - 18.30
(przewa 13.00 - 13.30)

Agencja PKO BP SA 3715

ul.Okulickiego 20
tel./fax: + 48 67 258 01 36
Godz. otwarcia: 8.00 - 15.30

Agencja PKO BP SA 3725

ul.Dąbrowskiego 17
tel./fax: + 48 67 258 67 25
Godz. otwarcia: 8.00 - 15.30

Siła marki PKO Banku Polskiego

Marka PKO Banku Polskiego po raz kolejny znalazła się w czołówce Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, organizowanego przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita". Wśród marek branży finansowej marka PKO BP zajęła pierwsze miejsce.
Szóstą edycję rankingu otwierają: Orlen, PKO Bank Polski i PZU. To najdroższe polskie marki. W sumie warte są łącznie prawie 10 mld zł, o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. W branży finansowej marka PKO Banku Polskiego zajęła pierwsze miejsce. Markę PKO BP wyceniono na blisko 3,2 mld zł - o 0,9 mld zł więcej niż rok temu.

Uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek przedstawicielom firm chlubiących się najcenniejszymi markami odbyła się 9 grudnia br. w redakcji "Rzeczpospolitej".

– Potwierdziła się reguła, że w trudnych czasach konsumenci szukają bezpieczeństwa i pewności, które daje dobra, sprawdzona marka – podkreśla Marcin Anklewicz, prezes firmy doradczej Acropolis Advisory, która opracowała zestawienie wspólnie z „Rzeczpospolitą".

Nasz ranking, podobnie jak światowe listy, bazuje na wynikach sprzedaży z ubiegłego roku, ale ocenia bieżącą wartość najcenniejszych polskich brandów. Większość firm z zestawienia lepiej radzi sobie zresztą ze spowolnieniem gospodarczym niż reszta gospodarki.

W tym roku - podobnie jak wcześniej - porównywano nie tylko wartość, ale i moc marek. Tu wielkość sprzedaży liczy się mniej, a bardziej właśnie siła, z jaką marka oddziałuje na konsumentów. Mirosław Boruc prezes Instytutu Marki Polskiej jest przekonany, że znaczenie brandów będzie rosło. Jak przypomina, już przed dwoma laty obliczono, że wartości niematerialne i prawne (w tym marki) stanowią już dwie trzecie bogactwa świata, które kiedyś w całości bazowało na materialnych zasobach.
AGENCJE PKO BP S.A.

1. Wpłaty i wypłaty ( E L I K S I R ) TYLKO 2,5 ZŁ - na rzecz URZĘDU SKARBOWEGO,
- rachunków SUPERKONTA,
- rachunków BIZNES PARTNER,
- inne wpłaty.


Bez opłat przyjmowane są: -na rzecz rachunków naszego banku,
-opłaty RTV,
-spłaty kredytu z PKO BP.


2. REALIZUJEMY WYPŁATY Z KART BANKOMATOWYCH !!!!
3. Obsługa: -SUPERKONTA,
-książeczek oszczędnościowych,
-kredytów,
-przelewów.


4. Zamówienia na czeki.
PROWIZJE NIŻSZE NIŻ W BANKACH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA WAŁCZA! (TYLKO 2,5 ZŁ).

Kurs walut

Inne